1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır. 

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Destek oranı her dönem için sabit olup %75'tir.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.


PNS Teknik Mühendislik, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin, kaynak ihtiyacına yönelik olarak Türkiye de uygulamaya geçirilen mali yardım programları ile ilgili fırsatları kurumlara sunmaktadır. Başta Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli hibe programları olmak üzere, Kalkınma Ajansları, Tarım Bakanlığı, KOSGEB ve çeşitli büyükelçilikler tarafından sağlanan hibe programlarına, uzman personel ve danışmanlık ilkelerine uygun olarak proje teklifleri hazırlanmaktadır.

Başvuru sahibinin faaliyet alanı ile ilgili göstereceği projeye yönelik olarak www.pnsteknik.com ve paydaşları özellikle;

1. Yerel yönetimlerin altyapı projelerinin hazırlanması ve sunumu,

2. Sivil toplum örgütlerinin sosyal ve beşeri kalkınmaya yönelik projelerinin hazırlanması ve sunumu,

3. KOBİ lerin istihdam artırmaya yönelik yeni yatırım projelerinin hazırlanması ve sunumu konusunda hizmet vermektedir.


    Mühendislik Çözümlerinde
    Hızın ve Kalitenin Keyfini Yaşayın

PNS TEKNİK MÜHENDİSLİK
PNS Teknik Mühendislik San ve Tic.Ltd.Şti. Tel:  0216 309 00 44  Fax: 0216 309 60 64 E-Mail:info@pnsteknik.com
©2009 pnsteknik.com  PNS Teknik Mühendislik San ve Tic.Ltd.  Şirketinin bir kuruluşudur ve her hakkı saklıdır.KOBİ ve Sanayi kuruluşlarına yönelik TTGV,Taydeb,Kosgeb teşvikleri konusunda danışmanlık desteği

Teşvik sisteminin çok dinamik bir sistem olması sebebiyle teşvik türlerinin ve faydalanma koşullarının günden güne değişebileceği unutulmamalıdır.